~~RADYO ISMI~~              
DJ...............DJ...............DJ...............DJ...............DJ...............DJ...............DJ...............DJ

1. Sohbet esnasýnda Türkçe dýþýnda bir dil kullanmamak.
2. Küfür etmek,bir baþka dinleyicimizi rahatsýz etmek,hakaret etmek yada kýþkýrtmamak..
3. Dini ve milli hassasiyetlerimize özen göstermemek.
4. Radyo Ýçinde sunucular dahil olmak üzere büyük harf kullanmak.
5. Sohbeti engelleyici yazýlarýn peþ peþe ekrana göndermek.
6. Bir baþka kullanýcýnýn Ýsmine benzer Ýsimler almak.
7. Dini,siyasi konularý tartýþmak.
8. Radyada DJ rengi sadece DJ ye aittir.
9. Renk ilk gelen kiþi hangi rengi almýþsa o renk o kiþinindir, sonradan gelen baþka kullanýlmayan bir renk seçmek zorundadýr.
10. Site admininin bilgisi dýþýnda site reklamý yapmak kesinlikle yasaktýr.


Sie sind Besucher Nr.

Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!